Loading Events

Stručný cieľ výzvy:

  • Zvyšovanie efektivity verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce
    medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami, najmä s ohľadom na riešenie
    právnych a iných prekážok v pohraničných regiónoch
  • spolupráca verejnej správy a spolupracujúcich subjektov na oboch stranách prihraničného
    územia, vytváranie a upevňovanie partnerstiev, znižovanie administratívnych bariér
Go to Top