Loading Events

Nadácia Pontis prostredníctvom projektu Impact Lab vyhlasuje grant pre organizácie, ktoré chcú dlhodobo a komplexne rozvíjať a šíriť svoje aktivity. Tieto aktivity musia pôsobiť v oblastiach: vzdelávanie, podpora demokracie a jej inštitúcií, a ľudské práva a inklúzia. Zároveň organizácia svojim zapojením získa vzdelávací program, zameraný na finančnú udržateľnosť, sledovanie dopadu a fungovanie organizácie, a taktiež možnosť sieťovania s ďalšími organizáciami v Impact Lab Akcelerátore.

Go to Top