Loading Events

Podpora projektov zameraných na podporu a posilnenie v týchto oblastiach: ľudské práva a právny štát, demokratické hodnoty, demokratické procesy a inštitúcie, demokratické riešenie konfliktov, sloboda informácií, transparentnosť, angažovanosť občianskej spoločnosti, občianske vzdelávanie, sloboda združovania sa, a širokospektrálne trhové hospodárstvo.

Go to Top