Loading Events

Podporované projekty budú v nasledovných oblastiach:

  • spoločné hodnoty EÚ a vedomosť o EÚ,
  • sloboda médií a podpora investigatívnej žurnalistiky,
  • boj proti extrémizmu, dezinformáciám a intolerancii,
  • sociálna inklúzia menšín a ochrana zraniteľných skupín,
  • udržateľnosť a klimatická zmena (kultúrne projekty).
Go to Top