V predchádzajúcich dieloch našej ankety sme sa venovali dôležitosti kvalitného občianskeho vzdelávania a tomu, ako vyzerá v našich školách. Našou ďalšou témou je otázka, kto má na občianske postoje, hodnoty a akcieschopnosť vplyv na úrovni formálneho, neformálneho aj informálneho vzdelávania. Kto vlastne vychováva z detí a mladých ľudí občanov? Zistite viac v odpovediach členov a členiek výkonného výboru Iniciatívy!

V treťom dieli ankety sme sa respondentov pýtali na to, kto všetko ovplyvňuje občianske postoje a názory detí a mladých ľudí a majú školy dostatočné kapacity na to, aby vychovávali zo žiakov občanov? 

Kto zo žiakov vychováva občanov, resp. čo všetko ovplyvňuje ich občianske postoje a názory? Majú učitelia a školy dostatočné množstvo kapacít a know-how na to, aby sme túto úlohu nechali výlučne na nich?

Prečítajte si ich inšpiratívne odpovede!

Ak vás myšlienky našich respondentov zaujali, prečítajte si tiež ďalší diel ankety, ktorý hovorí o tom, prečo by sme sa mali o občianske vzdelávanie zaujímať my všetci a nielen odborná verejnosť. Nájdete ho na tomto linku.

Budeme tiež radi, ak s nami zostanete v kontakte a prihlásite sa na odber našich noviniek:

Chcem dostávať novinky