Iniciatíva za občianske vzdelávanie vznikla v roku 2018 ako skupina 13 mimovládnych organizácií angažujúcich sa v oblasti občianskeho vzdelávania. Spoločným cieľom, ktorý nás spojil, je ambícia a snaha realizovať konkrétne kroky k skvalitneniu občianskeho vzdelávania na Slovensku a prispieť tým k lepšej príprave žiakov a mladých ľudí na občiansky život.