• Aktívne európske iniciatívy môžete nájsť a svojím podpisom podporiť na oficiálnej stránke Európskej únie tu