• Ako ste sa už mohli dočítať v rámci vyššie uvedenej infografiky, k registrácii iniciatívy je potrebné dodať Európskej komisii predovšetkým základné údaje, medzi ktoré patrí názov, predmet a hlavné ciele, o ktorých dosiahnutie sa iniciatíva pokúša. Ďalej sú to odkazy na zmluvy, ktoré sa spájajú s predmetom vašej iniciatívy, osobné údaje organizátorov a informácie o zdrojoch finančnej podpory, ktorá sa iniciatíve dostáva.  O ďalších nepovinných údajoch sa dočítate v stručnom návode Európskej únie s názvom Ako vypracovať a predložiť iniciatívu