Loading Events

Prioritné oblasti programu:

  • Podpora transatlantickej orientácie Slovenska riešením hybridných hrozieb vrátane dezinformácií a kybernetickej bezpečnosti.
  • Podpora schopnosti Slovenska presadzovať protikorupčné úsilie v oblasti právneho štátu a zvyšovať transparentnosť.
  • Posilnenie nezávislých médií a žurnalistiky a pomoc pri podpore kritického myslenia.
  • Podpora ekonomickej prosperity, energetickej bezpečnosti a podnikania prostredníctvom partnerstva s USA vrátane inovatívnych prístupov k technológiám.
  • Prispievať k úsiliu Slovenska podporovať ľudské práva a pestovať kultúru tolerancie a inklúzie menšín. Podpora posilnenia postavenia žien.
  • Podpora medzikultúrneho porozumenia a podpora vysoko špecializovaného štúdia anglického jazyka na Slovensku.
Go to Top