Povinnosťou členov je aktívne sa podieľať na činnosti Iniciatívy a poskytovať online i offline súčinnosť a priestor na advokáciu, vzájomnú komunikáciu, vytváranie partnerstiev a zdieľanie príkladov dobrej praxe medzi jednotlivými aktérmi občianskeho vzdelávania, a to v súlade s hodnotami Iniciatívy. Viac v sekcii Oficiálne dokumenty.