• Vo všeobecnosti v tomto prípade platí nutnosť preukázať, že váš právny subjekt bol zaregistrovaný výhradne na účely organizovania iniciatívy. Jednotlivec, ktorý tento subjekt zastupuje v organizačnom výbore, musí byť zároveň na tento účel splnomocnený. Organizačný výbor teda nakoniec vždy tvoria fyzické osoby. Ako už bolo uvedené vyššie, je to minimálne 7 ľudí, ktorí majú občianstvo v 7 rôznych členských krajinách EÚ. 
  • Už fungujúce právnické osoby (napr. obec, firma, občianska organizácia a pod.), ktoré neboli založené za účelom organizácie Európskej iniciatívy občanov, ale – prirodzene – fungujú dlhodobo za účelom, ktorý nie je komplementárny s cieľmi Európskej iniciatívy občanov, teda nemôžu byť priamym organizátorom iniciatívy. Môžu však samotnú iniciatívu podporiť inými aktivitami – napríklad pomôcť pri spájaní kreatívnych ľudí či šírení osvety o tom, že tento nástroj existuje. 
  • Dobrý príklad predstavuje francúzske mesto Rennes.
  • To sa v roku 2021 rozhodlo nie len informovať, ale aj zapojiť svojich občanov do formovania novej iniciatívy. Aby sa ľudia všetkých vekových kategórií dozvedeli o tejto téme viac, zorganizovalo mesto viacero vzdelávacích aktivít. Následne zmobilizovalo ľudí, organizácie, ale aj univerzity, aby spoločne pracovali na dosiahnutí svojho cieľa. Pod dohľadom učiteľov zorganizovalo napríklad workshop týkajúci sa témy práv migrantov. Žiaci strednej školy po vypočutí prednášok na túto tému vypracovali riešenia, ktoré neskôr prezentovali dospelým. Dospelí sa medzitým dovzdelávali v oblasti európskeho práva a následne spolu formulovali potenciálne znenie novej iniciatívy
  • Z množstva takýchto aktivít mesto nakoniec vybralo 12 finálnych návrhov, o ktorých mali možnosť obyvatelia hlasovať a vybrať si ten, ktorý ich najviac zaujal. V súčasnej dobe už organizátori hľadajú ďalších členov do svojho budúceho tímu. Viac informácií o tejto iniciatíve nájdete tu.  
  • Podobné aktivity môžete zorganizovať prakticky kdekoľvek, preto sa nemusíte sústrediť len na vyššie opísaný proces priebehu ECI. Rovnako tak môžete zapojiť svoju kreativitu, začať šíriť povedomie o tomto nástroji či spájať komunity angažovaných ľudí a prispieť tak k budovaniu občianskej spoločnosti.