Loading Events

Cezhraničná spolupráca organizácií z krajín V4, ktorých projekty sú zamerané podporu mladých ľudí v nasledovných oblastiach: udržateľnosť a odolnosť, dedičstvo a pamäť, zdravie a aktívny životný štýl, umenie a kultúra, demokratické hodnoty a občianske cnosti, a praktické kompetencie a podnikanie. Zároveň podporované projekty by mali stavať na princípoch inklúzie, učenia a vzdelávania, a dobrých susedských vzťahoch.

Go to Top