Loading Events

Ciele programu:

Prostredníctvom tohto NOFO hľadáme jednu alebo dve organizácie alebo jednotlivcov, ktorí by organizovali budovanie kapacít alebo vzdelávacie programy pre učiteľov a/alebo študentov a/alebo seniorov, alebo iné relevantné cieľové skupiny na riešenie zraniteľnosti Slovenska voči hybridným hrozbám. Celkovým cieľom programu je posilniť odolnosť Slovenska voči dezinformáciám a dôveru verejnosti v demokratické inštitúcie. Činnosti sa uskutočnia v amerických centrách, ako je uvedené nižšie, a v koordinácii so zástupcami centier.

Prioritné regióny: Banská Bystrica, Košice

Go to Top