Loading Events

Ciele akcií financovaných v rámci tejto výzvy sú:

  • Zvýšiť povedomie európskych občanov z čo najrôznejšej verejnosti o úlohe a demokratických hodnotách EÚ, poskytnúť pochopenie výhod, ktoré EP poskytuje, ako EP ovplyvňuje náš každodenný život a prečo je preto dôležité voliť účasťou na nadchádzajúce EE24, aj v kontexte komunity together.eu (poskytovanie demokratickej angažovanosti).
  • Podporovať zvýšenú nestrannú občiansku angažovanosť európskych občanov a organizácií z čo najrozmanitejších skupín a zároveň presadzovať myšlienku dôležitosti hlasovania, a tak podnecovať aktívne zapojenie (aj ako tvorcov zmien) so zameraním na mobilizáciu voličov v počiatočnej fáze do Európskeho volebného dňa (dní), aj v kontexte komunity together.eu.
Go to Top