Loading Events

Cieľom je podporovať komplexný a prierezový prístup, financovať konkrétne akcie na predchádzanie diskriminácii a boj proti nej a boj proti intolerancii, rasizmu a xenofóbii, najmä na základe rasového alebo etnického pôvodu, farby pleti, náboženstva, sexuálnej orientácie, rodovej identity, vrátane prejavuje sa to v podobe rasizmu proti Rómom, rasizmu proti černošskému obyvateľstvu, antisemitizmu, proti moslimskej nenávisti a LGBTIQ fóbie.

Projekty môžu byť národné alebo nadnárodné. Podporované sú najmä nadnárodné projekty.

Go to Top