Loading Events

Ciele:

Ochrana, presadzovanie a zvyšovanie povedomia o právach poskytovaním finančnej podpory organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré sú aktívne na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni pri presadzovaní a pestovaní týchto práv, čím sa zároveň posilňuje ochrana a presadzovanie hodnôt Únie a rešpektovanie právny štát a prispievanie k budovaniu demokratickejšej Únie, demokratického dialógu, transparentnosti a dobrej správy vecí verejných.

Go to Top