Loading Events

Jednou zo záverečných aktivít nášho projektu EduGlobe s podporou ACF–Slovakia je 2-dňový odborný seminár pre slovenských expertov a expertky na (globálne) vzdelávanie z vládneho i mimovládneho sektoru v spolupráci s naším nórskym partnerom – Centrom pre kolaboratívne učenie pre trvalo udržateľný rozvoj Univerzity INN. Podujatie ‘O občianskom vzdelávaní – globálne aj lokálne’ pre vás pripravujeme na 22. a 23. júna vo Svätom Jure.

Go to Top